වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

පඨිත – තෙවන වෙඵම

පඨිත සමාජ සංස්කෘතික සමීක්‍ෂා තෙවන වෙඵම 2005 වසරේදී එළිදක්වන ලදී.  එය යටත්විජිතවාදය හා පශ්ත්චාත්-යටත්විජිත මතකය පිළිබඳ විශේෂ වෙලුමකි. මෙහි ඇතුළත් ලිපි අතර යුරෝපීය පරිකල්පණය මගින් ජනිත කළ පැසිෆික් දුපත් ආශ්‍රිත වනචාරි පෝරිසාද කතා පිළිබඳ ලිපියකින්ද පශ්චාත් යටත්විජිත කතිකාව පිළිබඳ න්‍යායික ආවර්ජනයකින්ද යටත් විජිත ලක්බිම අරුමුග නවලර් තුමාගේ සමාජ-සංස්කෘතික භූමිකාව පිළිබඳ ලිපියකින්ද යටත්විජිත සිංහල කතිකාව තුල පිරිමිකම හා පුරුෂත්වය පිළිබඳ ලිපියකින්ද කැප්පෙටිපොල නිලමේතුමාගේ හිස්කබල එංගලතයේ සිට නැවත වරක් ලංකාවට ගෙනඒමේ දේශපාලනය පිළිබඳ ලිපියකින්ද සමන්විතය. මීට අමතරව…
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට