වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

පඨිත – අටවන වෙඵම

පඨිත සමාජ සංස්කෘතික සමීක්‍ෂා අටවන වෙඵම 2010 වසරේදී එළිදක්වන ලදී. මෙහි ප්‍රවේශාත්මක ලිපි 4ක් ඇතුලත් විය. ඒවායේ තේමා අතරට ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයෙන් ආබාධිත සෙබලුන්ගේ මනෝ-සමාජයීය යහපැවැත්ම කෙරෙහි පුනරුත්ථාපානයේ බලපෑම; තත්කාලීන සමාජ වෙනස්වීම සමග මල්වර චාරිත්‍රවල ඇතිවී තිබෙන විපර්යාස; පවුල් හිංසනය හා ශ්‍රී ලංකාවේ ගම යන අදහස මතවාදීමය නිෂ්පාදනයක් සේ සලකන්නේ කෙසේද යනාදිය ඇතුලත් විය.
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට

SAJC, Vol 4, 2010

South Asia Journal for Culture, Vol. 4, 2010 presents three main essays. They deal with the beliefs on folk healing among a Muslim ethnic community in Bangladesh; an exploration into Sri Lankan architecture with a focus on the nations of  ‘the engineer’ and ‘the bricoleur,’ and a critical essay on ‘competitive’ humanitarian activities in post-Tsunami Sri Lanka. 
වැඩි විස්තර පරිශීලනයට