සංස්කාරක මණ්ඩලය

සසංක පෙරේරා

(ප්‍රධාන සංස්කාරක)
සසංක පෙරේරා නව දිල්ලි නුවර පිහිටා ඇති දකුණු ආසියානු විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය වරයෙකු වන අතර, ඔහු Society and Culture in South Asia නිබන්ධ සංග්‍රහයේ ප්‍රධාන සංස්කාරක වරයාද වෙයි.

ජයදේව උයන්ගොඩ

ජයදේව උයන්ගොඩ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ හිටපු මහාචාර්යවරයෙකි. දැනට ඔහු ස්වාධීන ලේඛකයෙකු සහ දේශපාලන විචාරකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරයි.

අනුෂ්කා කහඳගමගේ 

අනුෂ්කා කහඳගමගේ නව දිල්ලියේ දකුණු ආසියානු විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යාව පිළිබඳ දර්ශනශුරී උපාධි අපේක්ෂිකාවකි.

කෞශල්‍ය කුමාරසිංහ

කෞශල්‍ය කුමාරසිංහ නව දිල්ලියේ දකුණු ආසියානු විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යාව පිළිබඳ දර්ශනශුරී උපාධි අපේක්ෂකයෙක් වන අතර ඔහු නවකතා කරුවෙක්, ගීත රචකයෙක් හා සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරිකයෙකුද වේ .